מוצרים משלימים

רשימת תוספים ל- UC4 One Automation שפותחו ע"י BenefIT:
 

 1. עדכון ושדרוג אוטומטי של Agents.
   
 2. התקנה שקטה של Windows Agent.
   
 3. הפעלת אובייקטי AUTOMIC ממערכת חיצונית.
   
 4. דו"ח שגויים תקופתי.
   
 5. יצירת אובייקט יומן עברי למערכת UC4.
   
 6. Automatic TransportCase.
   
 7. אוטומצית מוזס.
   
 8. SAP System Copy.
   
 9. מערכת לניהול בקשות לשינוי.