לקוחות
 
NICE
טבע1
כלל ביטוח1
הראל1
הבורסה לני"ע1
עיריית תל אביב1
מנורה מבטחים1
מכבי שירותי בריאות1
קו-אופ הריבוע הכחול1
HP Mercury1
Nisko
DHL
Siemens
VERINT
Payoneer
OPTIER
Coca Cola
Zend
EFIX
Fundtech
MATAF
Fritz
יד ושם
ההסתדרות הרפואית בישראל